top of page

NIJE ŠALA.

OVO SU NAŠE PRAVE CENE.
PROMENE SU MOGUĆE U ZAVISNOSTI OD KOMPLEKSNOSTI PROJEKTA.
Fizička lica: USD 500,00
Kompanije: USD 1.000,00
Održavanje (fiz. lica): USD 100,00 mesečno
Održavanje (komp.): USD 300,00 mesečno
Registracija domena: zvanične cene
Registracija E-maila: zvanične cene
bottom of page