top of page

STATUSNI PODACI

Poslovno ime: "Yevta" Mića Jevtić Preduzetnik Beograd

Matični broj: 66134431

PIB: 112484727

Broj poslovnog računa: 265-6560310000811-95

Banka: Raiffeisen banka AD Beograd

Instrukcija za prilive u valuti EUR

Instrukcija za prilive u valuti USD

Payoneer Račun

bottom of page