top of page

ANALITIKA

Pogledajte kako posetioci komuniciraju sa vašim preduzećem i optimizujte svoj web sajt. Pružamo vam pregled saobraćaja tako da ćete imati sledeće podatke: sesije web sajta, jedinstveni posetioci, prosečno trajanje sesije, najbolji izvori saobraćaja po sesijama, najbolje stranice po sesijama, novi u odnosu na ponovne posetioce, sesije po uređaju, sesije po zemlji.

 

 

Kada je u pitanju prodaja, dostavljamo vam sledeće podatke: ukupna prodaja, broj porudžbina, prosečna vrednost porudžbine, prihod tokom vremena, najprodavaniji artikli itd.

 

 

Kada je u pitanju pregled ljudi, dostavljamo vam sledeće podatke: broj kupaca, potrošači sa najvećom potrošnjom, zadržavanje kupaca (koliko je kupaca kupilo prvi put u odnosu na povratnike) itd.

bottom of page